Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Svenska barnhälsovårdregistret – BHVQ

Svenska barnhälsovårdregistret – BHVQ

Svenska Barnhälsovårdsregistret – BHVQ är ett kvalitetsregister som vill visa på resultat, jämföra och medverka till att skapa en enhetlig och jämlik barnhälsovård i Sverige.

​Svenska Barnhälsovårdsregistret är ett nationellt kvalitetsregister som ska skapa underlag för utveckling av bättre och mer jämlik barnhälsovård över hela landet. Uppgifterna i registret används också för verksamhetsuppföljning och forskning.

Syftet med nationella kvalitetsregister är att insamlade uppgifter ska användas till att förbättra hälso- och sjukvårdens arbete med vården, främja hälsa och förebygga ohälsa. På nationell, regional och lokal nivå kan hälso- och sjukvården följa och se förändringar av patienternas hälsa över tid, jämföra olika arbetssätt och behandlingsmetoder.

Svenska Barnhälsovårdsregistret samlar personuppgifter under de år ett barn går på Barnavårdscentralen, BVC, oftast mellan födelsen och 5 års ålder. Registerdata analyseras och sammanställs utan att något enskilt barn kan identifieras. Resultaten ska användas i verksamheternas kontinuerliga förbättringsarbete för att uppnå en jämn standard av tjänster och vård i Sverige.

Svenska barnhälsovårdregistret på bhvq.se

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman