Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister – SPOq

Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister – SPOq

Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOq, är ett kvalitetsregister för barnortopedi. Registret syftar bland annat till att utvärdera behandlingsmetoder, förhindra komplikationer och förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten på kort och lång sikt.

​Det barnortopediska perspektivet skiljer sig kraftigt från det i vuxen ålder på grund av dels att barns ortopediska åkommor är helt andra än de vuxnas, dels att fortsatt tillväxt påverkar skelettets och ledernas utformning vilket kan medföra resttillstånd. Barnortopedi utgör grunden för vuxenortopedi.

Registret omfattar de fem vanligaste åkommorna inom barnortopedin: höftåkommor (medfödd höftinstabilitet, Perthes sjukdom samt glidning i höftkulans tillväxtzon), medfödd klumpfot samt knäskador.

Registrets syfte är att

  • minska tid till diagnos/ behandlingsstart
  • utvärdera screeningprocess för höftinstabilitet hos barn födda i Sverige
  • utvärdera pågående och nya behandlingsmetoder 
  • förhindra komplikationer
  • reducera behovet av behandling och operationer under barnaår och vuxenlivet
  • utgöra grund för forskning
  • utveckla evidensbaserad vård
  • förbättra den hälsorelaterade livskvaliteten på kort och lång sikt.

Svenskt Pediatriskt Ortopediskt Qvalitetsregister, SPOq, på nationella kvalitetsregister.se

​Nationella Kvalitetsregister

Nationella Kvalitetsregister är ett system för uppföljning och utveckling av behandlingsresultat. De innehåller individbaserade uppgifter om problem, insatta åtgärder och resultat inom hälso- och sjukvård och omsorg. Registren byggs upp av de professionella yrkesgrupper som själva ska ha nytta av dem i sin yrkesvardag. Drift av registren sköts på många olika kliniker runt om i landet.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman