Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella Kvalitetsregister Vården i siffror – webbplats med data från kvalitetsregister

Vården i siffror – webbplats med data från kvalitetsregister

Vården i siffror presenterar en mängd data från kvalitetsregister och andra källor inom svensk hälso- och sjukvård. Vården i siffror är framtagen inom satsningen på Nationella kvalitetsregister och finansieras av staten och landsting/regioner.

​Vården i siffror presenterar en mängd data från kvalitetsregister och andra källor inom svensk hälso- och sjukvård. Med samlad, aktuell och kvalitetssäkrad data i ett och samma verktyg, kan Vården i siffror vara ett av flera underlag i kvalitets- och förbättringsarbetet i vården. Vården i siffror är framtagen inom satsningen på Nationella kvalitetsregister och finansieras av staten och landsting/regioner. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med statens och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma arbete med Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård, samt i samverkan med Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning, NSK.

Vården i siffror vänder sig till dig som är intresserad av hur svensk hälso- och sjukvård utförs och vilka resultat den får. Den underliggande informationen kommer från vården och samlas in i ett flertal olika register – många av indikatorerna har sitt ursprung i diagnos-specifika så kallade kvalitetsregister.

Tanken med en öppen publikation av olika indikatorer är att det ska skapa en ökad transparens och diskussion kring kvaliteten på hälso- och sjukvården i Sverige. Förhoppningen är att denna ökade transparens i sin tur ska leda till mer kvalitet och förbättringsarbete ute i vården.

Vården i siffror är utgiven av Nationella kvalitetsregister och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Till webbplatsen Vården i siffror

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman