Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Nationella riktlinjer Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom – Stöd för styrning och ledning

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom innehåller rekommendationer om diagnostik, utredning och omhändertagande samt behandling vid depression och ångest. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Riktlinjerna gäller såväl barn och ungdomar som vuxna. gäller såväl barn och ungdomar som vuxna. De vänder sig till beslutsfattare och profession inom området.
Under 2018 genomförde Socialstyrelsen en översyn av de nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom. Syftet var att säkerställa att riktlinjerna är aktuella och bygger på bästa tillgängliga kunskap. Under andra halvan av 2019 kommer en ny bedömning att göras för att se om kunskapsläget har förändrats för att se om riktlinjerna behöver uppdateras.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?