Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2019 - Social barn- och ungdomsvård

Öppna jämförelser 2019 - Social barn- och ungdomsvård

Kommunerna behöver stärka sina förutsättningar att genomföra rättssäkra barnutredningar och uppföljningar av insatser till barn. En fjärdedel av handläggarna har mindre än ett års erfarenhet av barnutredningar och andelen handläggare med mer än fem års erfarenhet har minskat med 14 procentenheter sedan 2014. Det visar Socialstyrelsens Öppna jämförelser 2019 av den sociala barn och ungdomsvården.

​Årets resultat visar att 25 procent av barnhandläggarna har socionomutbildning och mindre än ett års erfarenhet av barnutredningar. Andelen med mer än fem års erfarenhet har minskat från 50 procent 2014 till 36 procent 2019.  Andelen kommuner som har en samlad plan för familjehemmens kompetensutveckling ökat från 28 procent till 49 procent mellan 2013 och 2019.
Kommuner som lämnar information till alla placerade barn om barnets rättigheter och kontaktuppgifter till ansvariga och tillsynsmyndighetens funktion Barn- och ungdomslinjen ökat från 42 till 48 procent.
37 procent av de kommuner som genomfört en brukarundersökning inom myndighetsutövningen har använt resultaten för att utveckla verksamheten. Det finns skillnader i resultaten mellan länen och kommunerna.

Resultatet pekar även på att det finns ojämlika förutsättningar till rättssäkerhet mellan kommunerna. Barnets möjlighet till inflytande och delaktighet bedöms i rapporten som svagt.

Öppna jämförelser 2019 – sociala barn och ungdomsvården är framtagen av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2019 – sociala barn och ungdomsvården på Socialstyrelsens webbplats. (pdf)

Hjälpte informationen på den här sidan dig?