Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2016

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 beskriver centrala indikatorer för gymnasieskolans resultat läsåret 2014/15 på kommunsnivå. Kunskapsstödet fokuserar på teman nyanlända elever och innehåller information om utbildning för nyanlända i gymnasieålder. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​I Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 jämföras resultat-, resurs- och bakgrundsindikatorer för gymnasieskolan på kommunnivå läsåret 2014/15. Kunskapsstödet syftar till att ge en översiktlig bild av resultaten i gymnasieskolan, både nationellt och för respektive kommun, samt stimulera till lokal analys och skolutveckling.

Kunskapsstödet sätter teman nyanlända elever i fokus och beskriver olika sätt att anordna mottagande och utbildning för nyanlända i gymnasieskolan. Det innehåller exempel på hur språkintroduktion och vägar till vidare utbildning kan organiseras. Det finns även exempel på utvecklingsbehov och möjliga åtgärder som kan vidtas på båda nationella och lokala nivåer för att erbjuda skolgång av hög kvalitet.

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2016 på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?