Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting belyser olika aspekter av läkemedelsbehandlingar i Sverige, till exempel äldres läkemedelsanvändning och förskrivning av sömnmedel och psykofarmaka. Rapporten har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting

​Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting redovisar 26 indikatorer som belyser olika aspekter av läkemedelsbehandlingar i Sverige, till exempel äldres läkemedelsanvändning, läkemedelsanvändning vid hjärt- och kärlsjukdom och förskrivning av sömnmedel och psykofarmaka.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Det finns fortfarande stora regionala skillnader i läkemedelsförskrivningen inom flera områden, till exempel för behandling med vissa lugnande medel och sömnmedel.
  • Det finns behov av att utveckla nya indikatorer, till exempel för att kunna följa upp läkemedelsanvändningen hos barn. Förskrivningen av psykofarmaka till barn och unga fortsätter att öka och det finns stora regionala skillnader i behandlingen. Denna typ av data är ännu inte användbar som indikator för sjukvårdens kvalitetsutvecklingsarbete, eftersom det saknas tillräcklig kunskap för att veta vad som är optimal nivå för förskrivning.

Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Läkemedelsverket och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Öppna jämförelser 2014 – läkemedelsbehandlingar – jämförelser mellan landsting på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hälsoproblem

 
 

 Teman