Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Barn & unga Kunskapsstöd Öppna jämförelser Öppna jämförelser 2016 – säker vård – en indikatorbaserad uppföljning

Öppna jämförelser 2016 – säker vård – en indikatorbaserad uppföljning

Öppna jämförelser 2016 – säker vård – en indikatorbaserad uppföljning redovisar ett urval av indikatorer för säker vård och resultatet av en uppföljning. Kunskapsstödet fokuserar på processer som förebygger vårdskador. Det är utgivet av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2016 – säker vård – en indikatorbaserad uppföljning

​Öppna jämförelser 2016 – säker vård – en indikatorbaserad uppföljning belyser vården ur ett patientsäkerhetsperspektiv med fokus på indikatorer för säker vård. Kunskapsstödet redovisar förekomsten av vårdskador, åtgärder som förebygger vårdskador, strukturella förhållanden som kan påverka förekomsten av vårdskador samt förhållanden som till en betydande del påverkar hur säker vården är. Rapporteringen innehåller en perspektivförskjutning från redovisning av skadeförekomst till redovisning av hur säker vården är genom att även fokusera på processer som förebygger vårdskador.

Öppna jämförelser 2016 – säker vård visar bland annat följande:

  • Andelen vårdskador har minskat i riket under de 3,5 år (42 månader) som landstingen har granskat slumpmässigt utvalda sjukhusvårdtillfällen med markörbaserad journalgranskning. Andelen patienter med vårdskador har minskat med över 10 procent mellan de jämförda perioderna. Så är det dock inte i alla landsting vilket gör att man på flera håll behöver analysera sina resultat.
  • Överbeläggningarna och utlokaliseringarna inom den slutna somatiska vården har ökat.
  • Andelen äldre personer som får läkemedel som bör undvikas har minskat över tid i samtliga landsting.

Kunskapsstödet riktar sig till huvudmännen som ansvariga för styrning och ledning av hälso- och sjukvården men även till flera grupper inom professionen som arbetar med patientsäkerhet.

Öppna jämförelser 2016 – säker vård – en indikatorbaserad uppföljning är utgivet av Socialstyrelsen.

Öppna jämförelser 2016 – säker vård – en indikatorbaserad uppföljning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman