Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP

Evidensbaserad praktik

Evidensbaserad praktik handlar om att medvetet och systematiskt sträva efter att bygga vård och omsorg enligt bästa tillgängliga kunskap. På Kunskapsguiden finns praktisk vägledning för dig som arbetar med att utveckla evidensbaserad praktik.

Implementeringsstöd

Implementering säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet. Kunskapsguiden erbjuder stöd till dig som vill implementera evidensbaserad praktik i din verksamhet. 

 

Om​ implementering

Om implementering och olika faser i en implementeringsprocess. Begreppet implementering syftar på de tillvägagångssätt som används för att införa nya metoder i en verksamhet.

 

Skapa en grund

Skapa en grund för evidensbaserad praktik kan stödja dig som vill skapa en grund för att arbeta utifrån en evidensbaserad praktik i din verksamhet, innan förändringsarbetet påbörjas.

 

Leda utvecklingen

Leda utvecklingen kan stödja dig som vill utveckla en evidensbaserad praktik i din verksamhet.​​Den evidensbaserade modellen

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.

 

Läs mer om den evidensbaserade modellen

​Webbutbildning om evidensbaserad praktik


Webbutbildning i evidensbaserad praktik ger dig kunskap om evidensbaserad praktik och de olika momenten som ingår i arbetssättet.

Till webbutbildningen