Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Systematisk uppföljning 3. Beskriva situationen under insats

3. Beskriva situationen under insats

När man dokumenterar insatser beskriver man vilken insats som har beslutats eller valts, om insatsen har genomförts och i så fall i vilken omfattning. Hur detaljerat innehållet i insatserna behöver dokumenteras varierar troligtvis mellan verksamheter.

 

​Dokumentation av insatser kan ske i två steg. Först dokumenteras vilken insats som beslutats eller valts. I ett senare skede dokumenteras om insatsen har genomförts och i vilken omfattning, till exempel varaktighet och antal möten.

När en verksamhet börjar dokumentera vad klienterna fått ta del av kan det synliggöra skillnader mellan vad de tror att de gör och vad de faktiskt gör. Utbudet av insatser i socialtjänsten och i vård och omsorg är stort och innehållet i en och samma insats anpassas ibland till den enskilde individen. Hur detaljerat innehållet i insatserna behöver dokumenteras varierar troligtvis mellan verksamheter.

Exempel på uppgifter som kan beskriva insatsen är

  • typ av insats
  • behandlingstid i månader
  • antal individuella behandlingssamtal
  • antal gruppsamtal
  • samtal med anhöriga
  • genomförda och uteblivna besök.

Upprepade mätningar kan eventuellt vara meningsfullt

Vid vissa typer av problematik kan det vara meningsfullt att mäta inte bara före och efter avslutad insats, utan också under den tid som en insats genomförs.

Anledningen kan vara att klientens problematik och de mål som satts upp är sådana att tätare uppföljningar behövs för att undersöka förändringen hos klienten. På det viset går det att upptäcka om en insats är olämplig, om intensiteten i insatsen är otillräcklig eller om andra insatser behöver sättas in.

Att summera upprepade mätningar ger exempelvis information om i vilket skede av en insats som klienter hoppar av.​

Gå vidare till 4. Beskriva situationen efter insats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?