Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Systematisk uppföljning Systematisk uppföljning i tre nivåer

Systematisk uppföljning i tre nivåer

Nyttan och användningen av systematisk uppföljning kan delas in i tre nivåer: på individuell nivå i det direkta arbetet med klienter, på verksamhetsnivå och på nationell nivå.

 

​Nyttan och användningen av systematisk uppföljning kan delas in i tre
olika nivåer:

  1. Individuell uppföljning – i det direkta arbetet med klienter.
  2. På verksamhetsnivå – för att utveckla verksamheten med verksamhetsuppföljning.
  3. På nationell nivå – i form av exempelvis öppna jämförelser för nationell uppföljning.

Individuell uppföljning

Grunden i systematisk uppföljning är uppgifter om enskilda klienter. På den individuella nivån får den professionelle stöd i att följa om klienters situation förändrats från den första kontakten till att den avslutats. Vidare går det att följa om insatser genomförts, slutförts eller om det finns ytterligare behov som behöver tillgodoses. En annan fördel med att göra systematiska uppföljningar är att klienternas och patienternas förtroende för socialtjänsten och hälso- och sjukvården sannolikt stärks.

Verksamhetsuppföljning

När uppgifter från systematisk uppföljning på individuell nivå sammanställs ger det en mängd kunskaper om en verksamhet. Om en verksamhet har valt att följa upp alla delar i ärendeprocessen genereras kunskap om verksamhetens målgrupper, vilka insatser som används och resultat av dessa insatser. Vidare är det möjligt att få kunskap om huruvida insatserna svarar mot de behov som finns och hur klienterna uppfattar de insatser som de fått. Systematisk uppföljning visar också om verksamheten lever upp till krav och förväntningar. När resultatet av det egna arbetet blir tydligt kan det ge chefer och medarbetare inspiration och motivation till att initiera och genomföra förändringsarbete.

Nationell uppföljning

Uppgifter som samlas in genom systematisk uppföljning på individuell nivå kan användas till regionala och nationella register. Det kan handla om nationella kvalitetsregister eller andra typer av register eller indikatorer.

God kvalitet, en enhetlig terminologi och en systematisk och enhetlig dokumentation av dessa data möjliggör att individuppgifter automatiskt kan sammanställas och användas på nationell och regional nivå.​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?