Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Presentationsmaterial

För dig som vill presentera individbaserad systematisk uppföljning inom socialtjänsten för medarbetare, ledning eller politiker i regionen eller kommunen finns ett presentationsmaterial som du kan använda och anpassa efter din målgrupp.

Ett presentationsmaterial har tagits fram för personer som arbetar på regional och kommunal nivå med information och stöd till individbaserad systematisk uppföljning och verksamhetsutveckling inom socialtjänsten. Det består av fem avsnitt med grundläggande information om individbaserad systematisk uppföljning. De fem avsnitten besvarar frågor om och beskriver:

  • Del 1. Vad är individbaserad systematisk uppföljning?
  • Del 2. Bakgrund individbaserad systematisk uppföljning.
  • Del 3. Varför bedriva individbaserad systematisk uppföljning?
  • Del 4. Att börja med individbaserad systematisk uppföljning.
  • Del 5. Stöd för individbaserad systematisk uppföljning.

Presentationsmaterialet är fritt att använda, ändra och komplettera utifrån egna önskemål.

Presentationsmaterialet

Presentationsmaterialet kommer att revideras

Presentationsmaterialet är framtaget i samverkan med representanter från Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Regionala samverkans- och stödstrukturer, RSS. Dessa aktörer bildar tillsammans ett partnerskap för att stärka samverkan. Inom ramen för partnerskapet kommer de ta del av inkomna synpunkter och ändringsförslag för att utveckla och förbättra materialet framöver.

Välkommen att lämna synpunkter på presentationsmaterialet till e-postadressen:
SystematiskUppfoljning@partnerskapetsocialtjanst.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?