Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Verktyg för systematisk uppföljning

Verktyg för systematisk uppföljning gör det möjligt för verksamheter att förbättra sin kompetens i att registrera, sammanställa och analysera systematiskt insamlad information.

Verktyg för systematisk uppföljning, SU,  är datorbaserade uppföljningssystem som ger socialtjänsten möjlighet att förbättra sin kompetens i att registrera, sammanställa och analysera systematiskt insamlad information i verksamheten.

Med verktygen är det också möjligt att göra avgränsade uppföljningar av kvalitet under exempelvis en viss tidsperiod.

Verktygen består av:

  • Programvaran SUreg.
  • Ett digitalt formulär som hämtas och sparas med programvaran SUreg. I formuläret är ett antal förvalda uppgifter om enskilda klienter är möjliga att registrera.
  • En manual som beskriver innehåll, de juridiska förutsättningarna och användning av verktyget.

Programvaran SUreg innebär att verksamheten kan göra sammanställningar på gruppnivå av de registrerade uppgifterna. Svaren sparas krypterade i det egna nätverket.

SU-pilot

Ett av verktygen, SU-pilot, kan användas i de flesta verksamheter. Det kan laddas ned på Socialstyrelsens utbildningsportal. För att få tillgång till verktyget behöver du ett användarkonto och logga in. I utbildningsportalen finns installationsinstruktion till SU-Pilot.

Individbaseras systematisk uppföjning på utbildningsportalen

Anpassade verktyg

Verktyg för systematisk uppföljning anpassade för verksamheter som arbetar med sakområdena ekonomiskt bistånd, våldsutsatthet och våldsutövande är under utveckling. Intresserade verksamheter får tillgång till dem efter överenskommelse med Socialstyrelsen om att delta i en uppföljning om användningen. Intresserade verksamhetsansvariga kan anmäla intresse till:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?