Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Anna 83 år

Kommunens äldreomsorg får in en ansökan enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Anna har nedsatt allmäntillstånd och viss kognitiv svikt. För att Anna ska kunna bo kvar hemma behöver hon hjälp med bland annat matlagning och personlig hygien.

 

​Kommunens äldreomsorg får in en ansökan enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen som blev resultatet av den vårdplanering som ägde rum på geriatriska avdelningen på sjukhuset, där Anna är inlagd på grund av nedsatt allmäntillstånd och viss kognitiv svikt. Anna bor ensam och hittills klarat sig själv, med visst stöd från dottern. Men från sjukhusets sida bedömer man att Annas hälsa har försämrats och ska hon kunna bo kvar hemma behöver hon hjälp, bland annat med matlagning och personlig hygien. Anna vill själv ha hjälp och sjukhuset kallar kommunens biståndshandläggare samt dottern till en vårdplanering.

Avidentifierat exempel

Det här är ett avidentifierat exempel som bygger på en verklig situation.

Hela exemplet som PDF

Du kan ladda ner hela exemplet i en PDF.

Äldreomsorg – Anna 83 år (PDF)
​​​​​​​​​​​

 De fem stegen för exemplet Anna 83 år

Anna 83 år – steg 1 – en välformulerad fråga

Anna 83 år – steg 2 – söka kunskap

Anna 83 år – steg 3 – värdera kunskapen

Anna 83 år – steg 4 – väga samman kunskapskällor

Anna 83 år – steg 5 – följa upp och förbättra

 

Hjälpte informationen på den här sidan dig?