Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Om evidensbaserad praktik Fem grundsteg Daniel 9 år Daniel 9 år – steg 1 – en välformulerad fråga

Daniel 9 år – steg 1 – en välformulerad fråga

Socialtjänsten får en anmälan från skolan angående Daniel 9 år som har läs- och skrivsvårigheter, svårt att sitta still, stör de andra kamraterna i klassen och har svårt med relationerna till dem. Socialsekreteraren börjar med att samla in information och formulerar frågor.

 

​Socialsekreteraren kallar mamman till ett möte där de går igenom anmälan tillsammans med personal från skolan. Vid mötet framkommer att mamman själv har stora svårigheter att handskas med sonen. Han får ofta vredesutbrott när han får tillsägelser och han kan sitta i sitt rum och skrika i flera timmar. Hon har svårt att få honom att göra läxorna. Hon säger också att hon inte ville gå på skolmötena för att höra hur hemsk hennes son är och hon känner inte något stöd från skolan.

Skolpersonalen berättar att Daniel ännu inte kan läsa eller skriva ordentligt eller räkna. Han har svårt att sitta still och väljs bort av sina kamrater eftersom han stör dem i skolarbetet och bråkar med dem på rasterna.

Mamman är inflyttad till staden och har sina släktingar 50 mil bort. Pappan har en ny familj och mamman upplever att Daniel stör friden i den nya familjen. Det är vanligt att pappan ställer in de planerade träffarna med Daniel som blir sur och arg i flera timmar. Daniels pappa har sporadisk kontakt med honom.

Mamman jobbar men har lång resväg till sitt arbete och Daniel är ofta ensam innan mamman kommer hem från jobbet. Han träffar aldrig kompisar på fritiden. I stället sitter han och spelar dataspel hela eftermiddagarna. När det är dags för middag blir han arg för att han måste avsluta och sen är bråket igång. 

Precisera problemet och rangordna

Mamman har svårt att precisera problemen. Socialsekreteraren vill att de ska träffas igen inom en vecka. Socialsekreteraren berättar om gången i en barnavårdsutredning. Först görs en förhandsbedömning och sedan beslutas om utredning. Socialsekreteraren redogör också för hur en utredning går till. Socialsekreteraren lägger stor vikt vid att berätta att de ska rikta in sig på de positiva sidor och aspekter som finns kring Daniel och att familjen själva har en stor talan vilket lugnar mamman.

Vid mötet säger mamman att hon behöver hjälp och det beslutas om att starta en utredning. Socialsekreteraren ber att få kalla pappan till nästa möte vilket mamman tycker är bra.

The Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ

Socialsekreteraren frågar om de kan göra en skattning av Daniels beteendeproblem med hjälp av The Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ. Formuläret täcker fem områden; fyra svårighetsområden och ett styrkeområde. Svårigheterna delas in i fyra områden uppmärksamhet/koncentration, beteende, emotionella problem och kamratrelationer och styrkeområdet till social kompetens.

När de träffas nästa gång fyller föräldrarna i instrumentet. Mammans sammanlagda skattningar blir 18 poäng vilket innebär betydande risk och att särskild uppföljning krävs. Pappan anser inte att problemen är så stora (skattat 10 poäng). De sociala styrkorna som framkommer är att han är generös och omtänksam i synnerhet när andra råkar illa ut i skolan. Båda har skattat de sociala styrkorna högt. Utfallet av SDQ tillsammans med den övriga information gör att mamman nu kan formulera att hon behöver hjälp med Daniel i hemmet. Hon behöver lära sig nya metoder för att kunna hjälpa Daniel och hur hon ska hantera hans vredesutbrott. 

Båda föräldrarna anser också att Daniel behöver hjälp av skolan. Socialsekreteraren håller med om att det är viktigt och redogör för forskning om risk- och skyddsfaktorer för barn och unga. Den visar att det är bra att få ta del av olika insatser inom flera områden samtidigt. Pappan säger att han är villig att försöka hjälpa Daniel men vet inte på vilket sätt han kan göra det.

Socialsekreteraren formulerar en fråga

Socialsekreteraren gör en sammanfattning av resultaten och sin bedömning för att försäkra sig om att hon uppfattat problemen och de positiva faktorerna kring Daniel. Utifrån den information som socialsekreteraren fått fram tar hon hjälp av ett schema för att kunna formulera en fråga:


Om föräldrar till en pojke, 9 år, med kraftigt utagerande beteende hemma och i skolan, får kognitiv beteendeterapibaserad, KBT-baserad, föräldrastödsbehandling eller 5 stödsamtal – vilken av insatserna har bäst effekt när det gäller utfall som minskat utagerande beteende hos pojken och ökade färdigheter om uppfostran hos föräldrarna?

Familjen har själva möten med skolan om vad de kan erbjuda för hjälp. ​

De fem stegen för exemplet Daniel 9 år

Daniel 9 år – steg 1 – en välformulerad fråga 

Daniel 9 år – steg 2 – söka kunskap

Daniel 9 år – steg 3 – värdera kunskapen

Daniel 9 år – steg 4 – väga samman kunskapskällor

Daniel 9 år – steg 5 – följa upp och förbättra​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

​Daniel 9 år

Det inkommer en anmälan till socialtjänsten från skolan att Daniel 9 år har svårigheter i skolan. Han har läs- och skrivsvårigheter, svårt att sitta still, stör de andra kamraterna i klassen och har svårt med relationerna till dem. Skolan har vid ett flertal tillfällen kontaktat den ensamstående mamman men hon vill inte träffa dem. Situationen i skolan har nu urartat då Daniel har slagit en stol i huvudet på en klasskamrat som fick åka in till sjukhuset för att sys. Klasskamratens föräldrar kräver att skolan garanterar att det inte händer igen och vill ha ett möte om händelsen.

​Avidentifierat exempel

Det här är ett avidentifierat exempel som bygger på en verklig situation.

Hela exemplet som PDF

Du kan ladda ner hela exemplet i en PDF.

Barn – Daniel 9 år (PDF)