Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Om evidensbaserad praktik Fem grundsteg Daniel 9 år Daniel 9 år – steg 2 – söka kunskap

Daniel 9 år – steg 2 – söka kunskap

Socialtjänsten har fått en anmälan från skolan angående Daniel 9 år som har läs- och skrivsvårigheter, svårt att sitta still, stör de andra kamraterna i klassen och har svårt med relationerna till dem. Socialsekreteraren har formulerat frågor och söker bästa tillgängliga kunskap för att besvara dem.

 

​I kommunen har man nyligen upphandlat ett föräldrastödsprogram och socialtjänsten har god kunskap om insatsen. Som ett stöd för att kunna presentera insatsen letar socialsekreteraren fram en sammanfattning av en nyligen publicerad systematisk översikt om föräldrastödsprogram som finns på Socialstyrelsens metodguide.

Rapporten baseras på 13 randomiserade kontrollerade studier som är publicerade mellan 1984 och 2010. Barnen i översikten är i ålderspannet 4-11 år och har en klinisk grad av beteendeproblem (enligt testpoäng) eller en psykiatrisk diagnos – uppförandestörning eller trotssyndrom.

Översikten visar att i familjer som har deltagit i föräldrastödgrupper uppvisar barnen lägre grad av beteendeproblem och den psykiska hälsan förbättras mer hos föräldrarna än i grupper som inte har fått insatsen.​​

De fem stegen för exemplet Daniel 9 år

Daniel 9 år – steg 1 – en välformulerad fråga 

Daniel 9 år – steg 2 – söka kunskap

Daniel 9 år – steg 3 – värdera kunskapen

Daniel 9 år – steg 4 – väga samman kunskapskällor

Daniel 9 år – steg 5 – följa upp och förbättra​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

​Daniel 9 år

Det inkommer en anmälan till socialtjänsten från skolan att Daniel 9 år har svårigheter i skolan. Han har läs- och skrivsvårigheter, svårt att sitta still, stör de andra kamraterna i klassen och har svårt med relationerna till dem. Skolan har vid ett flertal tillfällen kontaktat den ensamstående mamman men hon vill inte träffa dem. Situationen i skolan har nu urartat då Daniel har slagit en stol i huvudet på en klasskamrat som fick åka in till sjukhuset för att sys. Klasskamratens föräldrar kräver att skolan garanterar att det inte händer igen och vill ha ett möte om händelsen.

​Avidentifierat exempel

Det här är ett avidentifierat exempel som bygger på en verklig situation.

Hela exemplet som PDF

Du kan ladda ner hela exemplet i en PDF.

Barn – Daniel 9 år (PDF)