Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Om evidensbaserad praktik Fem grundsteg Daniel 9 år Daniel 9 år – steg 3 – värdera kunskapen

Daniel 9 år – steg 3 – värdera kunskapen

Socialtjänsten har fått en anmälan från skolan angående Daniel 9 år som har läs- och skrivsvårigheter, svårt att sitta still, stör de andra kamraterna i klassen och har svårt med relationerna till dem. Socialsekreteraren har sökt bästa tillgängliga kunskap och värderar den information som sökningen har gett.

 

​Socialsekreteraren har hittat en systematisk forskningsöversikt om föräldrastödsprogram och kontrollerar att den rör samma målgrupp som Daniel vad gäller ålder, problem och insats.

Resultat från översikten visar att föräldrar som har deltagit i grupperna använder mer positiva uppfostringsstrategier, som beröm, lek, belöningar, och mindre negativa, som att vara hårda och inkonsekventa, än föräldrar som inte fått insatsen.

Insatserna verkar också ge resultat oavsett familjernas socioekonomiska status eller om barnen har en diagnos eller inte. Och i översikten ingår en svensk studie om föräldrastödsprogrammet så den har relevans för svenska förhållanden.

I sammanfattningen står att det är fråga om effekter på kort tid och det behövs mer forskning för att man ska kunna bedöma insatsernas effekter på barnens ångest och depressionssymtom och skolfärdigheter.​

De fem stegen för exemplet Daniel 9 år

Daniel 9 år – steg 1 – en välformulerad fråga 

Daniel 9 år – steg 2 – söka kunskap

Daniel 9 år – steg 3 – värdera kunskapen

Daniel 9 år – steg 4 – väga samman kunskapskällor

Daniel 9 år – steg 5 – följa upp och förbättra​​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

​Daniel 9 år

Det inkommer en anmälan till socialtjänsten från skolan att Daniel 9 år har svårigheter i skolan. Han har läs- och skrivsvårigheter, svårt att sitta still, stör de andra kamraterna i klassen och har svårt med relationerna till dem. Skolan har vid ett flertal tillfällen kontaktat den ensamstående mamman men hon vill inte träffa dem. Situationen i skolan har nu urartat då Daniel har slagit en stol i huvudet på en klasskamrat som fick åka in till sjukhuset för att sys. Klasskamratens föräldrar kräver att skolan garanterar att det inte händer igen och vill ha ett möte om händelsen.

​Avidentifierat exempel

Det här är ett avidentifierat exempel som bygger på en verklig situation.

Hela exemplet som PDF

Du kan ladda ner hela exemplet i en PDF.

Barn – Daniel 9 år (PDF)