Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Om evidensbaserad praktik Fem grundsteg Daniel 9 år Daniel 9 år – steg 4 – väga samman kunskapskällor

Daniel 9 år – steg 4 – väga samman kunskapskällor

Socialtjänsten har fått en anmälan från skolan angående Daniel 9 år som har läs- och skrivsvårigheter, svårt att sitta still, stör de andra kamraterna i klassen och har svårt med relationerna till dem. Socialsekreteraren talar med Daniels föräldrar om vilka insatser Daniel och föräldrarna ska få och sätter upp mål utifrån dessa.

 

​Socialsekreteraren sammanfattar resultaten från The Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ, vad föräldrarna sagt och vill och vad forskningen har visat. Hon berättar vad kommunen kan erbjuda för hjälp i form av föräldrastödsprogrammet.

​Föäldrastödsprogram

Pappan vill inte vara med i utbildningen i föräldrastödsprogrammet och frågar om det är nödvändigt att båda går. Socialsekreteraren säger att forskningen visar att det är bättre om båda föräldrarna har samma strategier kring barnet eftersom de är en skyddsfaktor men att han inte behöver bestämma sig idag. Hon hjälper mamman att anmäla sig till nästa utbildningstillfälle sedan pappan tackat nej.

Speciallärare

Skolan har haft möten med familjen om särskilda insatser i form av speciallärare som ska hjälpa Daniel att lära sig läsa bättre och han ska träna med hjälp av ett datorprogram eftersom han har lätt för att ta till sig information och instruktioner via datorn. Mamman är mycket nöjd med dessa insatser och ska också få instruktioner av skolpersonal i hur hon kan hjälpa Daniel med arbetet hemma.

Loggbok

Socialsekreteraren ber mamman att föra en loggbok under två veckor med öppna tidskategorier för att kartlägga när i tid på dygnet bråken uppstår och vad som händer före och efter bråken. Resultatet från loggboken blir en baslinjemätning för att sedan kunna följa upp om antalet bråk minskar. Mamman får en mall som hon ska fylla i och socialsekreteraren är noga med sina instruktioner och mamma får träna på att fylla i mallen.

Vid nästa samtal kan de tydligt se, av uppgifterna i loggboken, att de flesta bråk uppstår i samband med middagen när Daniel inte vill avsluta sitt datorspel. När Daniel väl kommer till middagsbordet fortsätter bråken. Mamman känner stress över att hon kommer hem så sent och vill få maten snabbt på bordet så att Daniel ska hinna äta i lugn och ro innan han ska gå och lägga sig så hon manar på honom att skynda sig.

Mål

Målen som socialsekreteraren formulerat tillsammans med mamman är:

  • Antalet bråk per vecka ska minska.
  • Antalet middagar som inte slutar i bråk ska öka.
  • Att föräldrarna ska få ökade kunskaper och tillgång till tekniker så att de lättare kan handskas med Daniels vredesutbrott.

Utöver dessa mål har föräldrarna och skolan träffat en överenskommelse.

  • Daniel ska få hjälp av ett datorprogram i skolan för att kunna lära sig läsa, skriva och räkna bättre.
  • Daniel ska bara få en läxa per vecka.
  • Daniel ska få hjälp med läxan av skolan inledningsvis och av en speciallärare.
  • Mamma ska få instruktioner av skolan hur hon kan hjälpa Daniel hemma med läxorna.

De fem stegen för exemplet Daniel 9 år

Daniel 9 år – steg 1 – en välformulerad fråga 

Daniel 9 år – steg 2 – söka kunskap

Daniel 9 år – steg 3 – värdera kunskapen

Daniel 9 år – steg 4 – väga samman kunskapskällor

Daniel 9 år – steg 5 – följa upp och förbättra​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

​Daniel 9 år

Det inkommer en anmälan till socialtjänsten från skolan att Daniel 9 år har svårigheter i skolan. Han har läs- och skrivsvårigheter, svårt att sitta still, stör de andra kamraterna i klassen och har svårt med relationerna till dem. Skolan har vid ett flertal tillfällen kontaktat den ensamstående mamman men hon vill inte träffa dem. Situationen i skolan har nu urartat då Daniel har slagit en stol i huvudet på en klasskamrat som fick åka in till sjukhuset för att sys. Klasskamratens föräldrar kräver att skolan garanterar att det inte händer igen och vill ha ett möte om händelsen.

​Avidentifierat exempel

Det här är ett avidentifierat exempel som bygger på en verklig situation.

Hela exemplet som PDF

Du kan ladda ner hela exemplet i en PDF.

Barn – Daniel 9 år (PDF)