Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Om evidensbaserad praktik Fem grundsteg Daniel 9 år Daniel 9 år – steg 5 – följa upp och förbättra

Daniel 9 år – steg 5 – följa upp och förbättra

Socialtjänsten har fått en anmälan från skolan angående Daniel 9 år som har läs- och skrivsvårigheter, svårt att sitta still, stör de andra kamraterna i klassen och har svårt med relationerna till dem. Socialsekreteraren följer upp hur det har gått för Daniel och hans föräldrar.

 

​Socialsekreteraren har täta uppföljningsmöten med familjen. Pappan kommer inte alltid på mötena. Mamman berättar att det har blivit mycket bättre, Daniel har färre utbrott, det umgås mer och gör roliga saker. Mamman har fått möjlighet att gå ner i arbetstid och har därför mer tid till sonen.

Mamman har fortsatt att göra mätningar och antalet bråk har minskat, antalet middagar som inte slutat i bråk har ökat. Hon tycker att hon har lärt sig nya sätt att vara med Daniel och kan hjälpa honom på ett bättre sätt. Han är mer involverad i vad de ska äta till middag, hon ger honom tid att avsluta sitt datorspel innan middagen, och vissa dagar spelar han inte alls eftersom de har hemläxor tillsammans från föräldrastödsutbildningen.

De har gjort en uppföljning med hjälp av The Strengths and Difficulties Questionnaire, SDQ, och den visar att det har blivit bättre inom alla områden utom för hyperaktiviteten.

Daniel är hos pappa var tredje helg, och har alltså ett regelbundet umgänge även om inte lika ofta som Daniel vill men pappa ställer inte in träffarna om de inte inträffar alltför tätt. När Daniel är hos sin pappa fungerar det bra och de gör roliga saker tillsammans som att åka ut och fiska.

Det går bättre i skolan. Skolpersonalen har försökt att hålla ett extra öga på Daniel under raster för att finnas till hands om det uppstår bråk. Daniel umgås mer med andra kamrater som är något yngre än han själv och de kontakterna fungerar bättre än med jämnåriga.

Trots att situationen förbättrats finns det fortfarande problem. När Daniel blir arg har han svårt att tygla sig och han kastar saker kring sig och slåss. Det gäller numer främst i hemmiljön. Mamman har svårt att få kontakt med honom under vredesutbrotten och har också svårt att lugna honom. Mamman vill att Daniel ska utredas hos BUP.

Daniel remitteras till BUP för vidare utredning och socialsekreteraren bestämmer ett nytt uppföljningsmöte efter en månad.​

De fem stegen för exemplet Daniel 9 år

Daniel 9 år – steg 1 – en välformulerad fråga 

Daniel 9 år – steg 2 – söka kunskap

Daniel 9 år – steg 3 – värdera kunskapen

Daniel 9 år – steg 4 – väga samman kunskapskällor

Daniel 9 år – steg 5 – följa upp och förbättra​​

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

​Daniel 9 år

Det inkommer en anmälan till socialtjänsten från skolan att Daniel 9 år har svårigheter i skolan. Han har läs- och skrivsvårigheter, svårt att sitta still, stör de andra kamraterna i klassen och har svårt med relationerna till dem. Skolan har vid ett flertal tillfällen kontaktat den ensamstående mamman men hon vill inte träffa dem. Situationen i skolan har nu urartat då Daniel har slagit en stol i huvudet på en klasskamrat som fick åka in till sjukhuset för att sys. Klasskamratens föräldrar kräver att skolan garanterar att det inte händer igen och vill ha ett möte om händelsen.

​Avidentifierat exempel

Det här är ett avidentifierat exempel som bygger på en verklig situation.

Hela exemplet som PDF

Du kan ladda ner hela exemplet i en PDF.

Barn – Daniel 9 år (PDF)