Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Om evidensbaserad praktik Fem grundsteg Steg 1 – en välformulerad fråga

Steg 1 – en välformulerad fråga

I steg 1 formuleras frågor utifrån insamlad information som riktas till forskningen. En välformulerad fråga är en förutsättning för att få ett användbart svar.

 
​Det första steget i processen med evidensbaserad praktik är att samla information som sedan kan omvandlas till en fråga som kan besvaras. I detta skede formuleras en eller flera frågor så att de kan riktas till forskningen.

En välformulerad fråga är en förutsättning

En väl formulerad fråga är en förutsättning för att få ett användbart svar men det är vare sig enkelt eller självklart. Frågan måste specificeras utifrån några viktiga principer. En vagt formulerad fråga leder till otydliga svar. Detta steg är ett av det mest centrala i en evidensbaserad praktik och hjälper professionella att tänka kritiskt och värdera information.

Välformulerade frågor hjälper oss att

  • hålla fokus på kunskap som är relevant för de berörda personerna
  • söka relevant kunskap och hitta bra sökstrategier
  • spara tid när vi söker efter svar
  • kommunicera med kollegor och andra samverkansaktörer om berördas personers problem – framförallt gäller det om vi ska remittera till någon annan eller får någon remitterad till oss.

När frågorna besvaras ökar vår kunskap, vi blir mer nyfikna och kan göra ett bättre arbete.

Frågorna utgår ifrån människors problem

Frågorna ställs av praktiker som arbetar med människors välfärd. De utgår från människors problem, det vill säga de är klientorienterade. De får direkt påverkan på arbetet med klienter och påverkar praktiken. Genom att frågorna formuleras utifrån vissa principer kan de användas som en mall för att söka kunskap elektroniskt.​

Fortsättning: Generella och specifika frågor

Gå vidare till Steg 2 - söka kunskap

Hjälpte informationen på den här sidan dig?