Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start EBP Om evidensbaserad praktik Fem grundsteg Steg 4 – väga samman kunskapskällor

Steg 4 – väga samman kunskapskällor

I steg 4 väger den professionelle samman flera kunskapskällor. Den enskilde görs stegvis delaktig i det slutliga beslutet.

 

​Stegvis process mot en bedömning

Genom en stegvis process kan den berörda personen göras delaktig i det slutliga beslutet.

Inledningsvis har man tagit del av personens problem och unika förutsättningar. Den professionelles roll i beslutsprocessen är att förmedla kunskap bland annat om insatserna, om lagstiftning, och föreskrifter. Den professionelle berättar om forskningen har evidens och om resultat av uppföljning från den egna verksamheten, i de fall det finns någon.

Involvera den berörda personen

Genom att diskutera evidensen, i de fall det finns någon, gå igenom för- och nackdelar med de olika insatserna som kan erbjudas och professionens egna erfarenheter kan den berörda personen göra en egen bedömning. Det räcker med en kort redogörelse för vilken insats som har visat sig ha bäst stöd enligt forskningen och vilka sidoeffekter som beskrivits. Den berörda personen bidrar med sina erfarenheter av att leva med problemen och beskriver sina behov, värderingar och önskemål. På så sätt involveras den berörda personen och motivationen ökar.

Det kanske inte är den metod som har den högsta graden av evidens som är bäst för personen. Personens situation, problem eller resultat från verksamhetens egna uppföljningar kan tala för en annan insats.​

Gå vidare till Steg 5 - följa upp och förbättra

Hjälpte informationen på den här sidan dig?