Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start § Om gemensam författningssamling

Om gemensam författningssamling

Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel och folkhälsa ut sina författningar i en gemensam författningssamling. Den nya författningssamlingen, som även inkluderar myndigheternas tidigare föreskrifter och allmänna råd, hittar du här på Kunskapsguiden.

​Från och med den 1 juli 2015 införs en samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. En gemensam författningssamling på området är ett led i förändringarna.

Förändringen innebär att myndigheternas föreskrifter och allmänna råd kungörs i en och samma författningssamling istället för i myndigheternas egna. Syftet med förändringen är att öka överskådligheten där myndigheternas ansvarsområden ligger nära varandra.

Den nya författningssamlingen har fått namnet Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. vilket förkortas HSLF-FS. Socialstyrelsen är utgivare. Föreskrifter och allmänna råd som utgivits före den 1 juli 2015 ingår i den nya författningssamlingen men behåller sina tidigare namn.

Respektive myndighet ansvarar även fortsättningsvis för innehållet i sina föreskrifter och allmänna råd. Information om hur du tar del av författningarna finns på webbplatsen kunskapsguiden.se samt på respektive myndighets webbplats.

Författningssamlingar som berörs

 • Folkhälsomyndighetens författningssamling (FoHMFS)
 • Läkemedelsverkets författningssamling (LVFS)
 • Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling (TLVFS)

Myndigheter som ingår i HSLF-FS

 • eHälsomyndigheten
 • Folkhälsomyndigheten
 • Inspektionen för vård och omsorg, IVO
 • Läkemedelsverket
 • Rättsmedicinalverket
 • Socialstyrelsen
 • Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.

​Bakgrund

Från och med den 1 juli 2015 införs en samlad kunskapsstyrning för hälso- och sjukvård och socialtjänst. Kunskapsstyrningen ska bli samordnad, effektiv och anpassad till de behov patienter, brukare, olika professioner och huvudmän har. Förändringen ska också leda till en stärkt samverkan mellan statliga myndigheter och med kommuner och landsting. En gemensam författningssamling på området är ett led i förändringarna.

En viktig bakgrund är Statens vård- och omsorgsutredning (dir. 2011:4) och de konstaterade problem som lyfts fram i slutbetänkandet Gör det enklare! (SOU 2012:33).


Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Hos andra

 

​På regeringens webbplats finns lagar och förordningar 

Lagar och förordningar på lagrummet.se

Mer om §