Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Socialstyrelsens handböcker Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS behandlar regelverket som rör insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS. Handboken är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslag till Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS

Ett av målen med verksamhet enligt LSS är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Det innebär bland annat att ha möjlighet att bo som andra – att ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel.

Socialstyrelsens handbok Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS behandlar regelverket som rör insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS.

Syftet med handboken är att ge stöd i tillämpningen av insatsen. Handboken riktar sig i första hand till den personal som arbetar inom de olika boendeformerna gruppbostad och servicebostad samt till handläggare och beslutsfattare i kommunerna.

I handboken redovisas bland annat vad som ska utmärka en sådan bostad, hur stöd, service och omvårdnad ska ges, samt vilken kunskap och erfarenhet som personal och arbetsledare behöver.

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?