Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Digital utveckling i samhället – Rivkraft

Digital utveckling i samhället – Rivkraft

Digital utveckling i samhället – Rivkraft presenterar resultat från undersökningen Rivkraft om den digitala utvecklingen i samhället. Den digitala utvecklingen av teknik och tjänster har underlättat vardagen för majoriteten av de som svarat på enkäten. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Rapporten Digital utveckling i samhället – Rivkraft presenterar resultat från panelundersökningen Rivkraft om den digitala utvecklingen i samhället. I enkäten ställdes bland annat frågor om hur den digitala tekniken påverkar vardagen. Den digitala utvecklingen av teknik och tjänster har underlättat vardagen för majoriteten i Rivkraftspanelen. En del i panelen ser både fördelar med digital teknik men även det som försvårar till viss del.

Digital teknik ger många möjligheten att leva mer oberoende, att kunna anpassa vardagen utifrån egna förutsättningar och vara socialt inkluderad. Majoriteten upplever att det främst är banktjänster, att ta del av nyheter och att handla varor och tjänster via webbsidor eller appar som underlättar deras vardag.

Fler resultat:

  • Att kunna få kontakt med vården och myndigheter upplevs som positivt.
  • En del känner ökad säkerhet och trygghet genom digitala larm och planeringsverktyg via webbsidor och appar.
  • Den digitala utvecklingen har bidragit till att majoriteten känner en ökad delaktighet i samhället.
  • För en mindre andel upplevs den digitala tekniken distansera individen från det offentliga och samhället i övrigt.
  • Hinder uppstår då det är dyrt att köpa teknisk utrustning, abonnemang och uppdateringar av produkter och tjänster.

Undersökningen rivkraft

Enkäten besvarades under perioden 15 november till 10 december 2018. Totalt svarade 2 353 paneldeltagare, 74 procent kvinnor och 24 procent män. Medelåldern på de som svarade på enkäten var 47 år, den yngsta 16 år och den äldsta 95 år.

Rivkrafts enkäter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och webbpanelen består av över 2 500 personer. Med Rivkraft får Myndigheten för delaktighet, MFD, en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten identifierar även hinder till delaktighet i samhällslivet bland personer med funktionsnedsättning.

Digital utveckling i samhället – Rivkraft på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?