Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Ekonomisk jämställdhet – Rivkraft

Ekonomisk jämställdhet – Rivkraft

Ekonomisk jämställdhet – Rivkraft presenterar resultat från undersökningen Rivkraft om ekonomisk jämställdhet. Majoriteten i Rivkraftpanelen uppger att de är oroliga för den egna ekonomin och att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Fler kvinnor än män uppger att de har en låg inkomst och att det är svårt att få ekonomin att gå ihop. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Rapporten Ekonomisk jämställdhet – Rivkraft presenterar resultat från panelundersökningen Rivkraft om ekonomisk jämställdhet. Majoriteten i Rivkraftpanelen uppger att de är oroliga för att den egna ekonomin inte ska räcka till och att det är svårt att få sin ekonomi att gå ihop.

Några fler resultat från undersökningen:

  • Hälften har varit tvungna att avstå från något som är bra för hälsan under det senaste året, till exempel att kunna motionera, eller köpa specialkost.
  • Över en tredjedel har fått avstå från vård som till exempel tandläkarbesök eller medicin på grund av sin ekonomiska situation.
  • Cirka fyra av tio har inte haft råd att ta minst en veckas semester eller ledighet någon annanstans än hemma, till exempel bo i sommarstuga, hos vänner, släktingar eller på hotell eller pensionat.

Kvinnorna i Rivkraftpanelen uppger i högre grad att de har en låg inkomst och tycker att det är mycket svårt att få ekonomin att gå ihop än männen. Fler kvinnor är ofta oroliga för att ekonomin inte ska räcka till och känner sig otrygga inför framtiden med den nuvarande ekonomiska situationen jämfört med männen. Kvinnorna har även i större utsträckning varit tvungna att avstå från vård och sådant som är bra för hälsan jämfört med männen.

Undersökningen rivkraft

Enkäten besvarades under perioden 15 november till 10 december 2018. Totalt svarade 2304 paneldeltagare, 74 procent kvinnor och 24 procent män.

Rivkrafts enkäter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och webbpanelen består av över 2 500 personer. Med Rivkraft får Myndigheten för delaktighet, MFD, en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten identifierar även hinder till delaktighet i samhällslivet bland personer med funktionsnedsättning.

Ekonomisk jämställdhet – Rivkraft på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman