Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Föräldraskap och funktionsnedsättning – självupplevda hinder för delaktighet

Föräldraskap och funktionsnedsättning – självupplevda hinder för delaktighet

Föräldraskap och funktionsnedsättning – självupplevda hinder för delaktighet visar att en stor del föräldrar med funktionsnedsättning upplever många hinder i sitt föräldraskap. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Föräldraskap och funktionsnedsättning – självupplevda hinder för delaktighet redovisar resultatet av en webbenkät som riktats till föräldrar med funktionsnedsättning. Totalt svarade 1054 föräldrar med funktionsnedsättning på frågor om hur de upplever sin situation och vilka behov av stöd de har.

En majoritet av de föräldrar med funktionsnedsättning som svarat på webbenkäten säger sig uppleva många hinder i sitt föräldraskap. Många uppger även att de inte får tillräckligt stöd och att de ofta blir ifrågasatta i sina samhällskontakter.

Föräldraskap och funktionsnedsättning – självupplevda hinder för delaktighet är ett fördjupningsområde inom Rivkraft. Rivkrafts enkäter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och webbpanelen består av över 2 500 personer. Med Rivkraft fångar Myndigheten för delaktighet, MFD, upp upplevelser av hinder till delaktighet i samhällslivet bland personer med funktionsnedsättning.

Föräldraskap och funktionsnedsättning – självupplevda hinder för delaktighet är utgivet av MFD.

Föräldraskap och funktionsnedsättning – självupplevda hinder för delaktighet på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman