Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 visar resultatet av en undersökning om befolkningens attityder till, kunskaper om och erfarenheter av hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016

​Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående.

Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens och regionernas verksamhet.

Hälso- och sjukvårdsbarometern har utvecklats utifrån tidigare Vårdbarometern och har från och med 2016 ett nytt upplägg med en mixad datainsamlingsmetod.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2016 på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?