Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017 visar resultatet av en årlig nationell befolkningsundersökning som fångar upp attityder, förväntningar och erfarenheter hos patienter och närstående. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Omslag: Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017

​Befolkningens syn på hälso- och sjukvården är ett viktigt perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens och regionernas verksamhet.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga attityder, förväntningar och erfarenheter hos tidigare, nuvarande och framtida patienter och närstående. Rapporten Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017 är en sammanfattning av 2017 års undersökning.

Rapporten visar bland annat följande:

  • 84 procent av befolkningen anser att de har tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver.
  • Personer som är 60 år eller äldre instämmer i något högre utsträckning än övriga i att de har god tillgång till den hälso- och sjukvård som de behöver.
  • 61 procent av invånarna i Sverige har ett stort eller ganska stort förtroende för hälso- och sjukvården i sin helhet i sitt egna landsting eller region.
  • Hälften av invånarna anser att väntetider till besök och behandling på sjukhus i sitt egna landsting eller region är rimliga.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017 är utgivet av  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2017 på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?