Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Jämlikhet och hälsofrämjande – resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern

Jämlikhet och hälsofrämjande – resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern

Jämlikhet och hälsofrämjande – resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern kan användas som underlag till diskussion och till fortsatt arbete för en mer jämlik hälso- och sjukvård. Resultatet i rapporten baseras på befolkningens egna upplevelser och åsikter om hälso- och sjukvården. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

​Jämlikhet och hälsofrämjande – resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern baseras på patienters och befolkningens egna upplevelser och åsikter om hälso- och sjukvården. Svaren presenteras utifrån olika jämlikhetsdimensioner som kön, ålder, utbildning och modersmål för att se om det finns systematiska skillnader mellan olika grupper.

Rapporten visar att vården inte verkar fungera lika bra för alla grupper i samhället. Att uppmärksamma och synliggöra skillnader i vården är en viktig uppgift. Rapporten kan användas som underlag till diskussion och till fortsatt arbete för en mer jämlik hälso- och sjukvård.

Jämlikhet och hälsofrämjande – resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.– resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Jämlikhet och hälsofrämjande – resultat från nationell patientenkät och vårdbarometern på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?