Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning – uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning – uppföljning av verksamheten med personligt ombud

Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning redovisar ett uppdrag om uppföljning av verksamheten med personligt ombud. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning

​Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning visar att verksamheten med personligt ombud är en välfungerande verksamhet och till stor nytta för klienterna genom att deras livssituation förbättras.

Vid en jämförelse av vad klienterna behöver stöd och hjälp med, finns vissa skillnader sedan tidigare mätningar. Klienterna har uppgett fler områden som de behöver stöd i. Främst efterfrågar de stöd i kontakter med myndigheter och hälso- och sjukvården, och i frågor om ekonomi. Klienterna har genom kontakt med ombud funnit lösningar inom fler problemområden jämfört med tidigare.

Uppföljningen visar att kommunala insatser som boendestöd och hemtjänst ökar efter kontakt med personligt ombud, medan sjukvårdens kostnader inte förändras. Omfördelningen av kostnader mellan landstingen och kommunerna skiljer sig därmed från tidigare resultat.

Verksamheten med personligt ombud riktar sig till personer med långvarig och omfattande psykisk funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd för att kunna tillvarata sina rättigheter i samhället.

Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av klienten. Ombudets uppgift är att stärka klienten så att han eller hon får bättre självtillit och därmed bättre kontroll och makt över sin vardag. Verksamheten når årligen cirka 6 000 klienter.

Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning är utgiven av Socialstyrelsen.

Personligt ombud för personer med psykisk funktionsnedsättning på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?