Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Rivkraft 15 – boende, aktiviteter i närområdet samt information från kommunen

Rivkraft 15 – boende, aktiviteter i närområdet samt information från kommunen

Rivkraft 15 – boende, aktiviteter i närområdet samt information från kommunen innehåller en sammanställning av resultat från en panelundersökning 2016. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet.

​Rivkraft 15 – boende, aktiviteter i närområdet samt information från kommunen innehåller en sammanställning av resultat från en panelundersökning 2016.

Rivkraft är en undersökningspanel som ger information om hur funktionshinderspolitiken fungerar i människors vardag. I dagsläget ingår över 2 500 personer i panelen. Alla som är 16 år eller äldre och har en funktionsnedsättning kan anmäla sig till att vara med i Rivkraftspanelen. Från och med 1 maj 2014 driver Myndigheten för delaktighet undersökningspanelen Rivkraft.

Under perioden 11 oktober till 6 november 2016 fick paneldeltagarna i Rivkraft svara på frågor om hur de upplever sitt boende, tillgängligheten till aktiviteter och service i sin närmiljö som till exempel affärer, idrottshall, vårdcentral och hur de upplever informationen från sin hemkommun. Totalt svarade 1 805 paneldeltagare på enkäten.

En stor majoritet av personerna som besvarat enkäten är nöjda med och trygga i sitt boende. Nästan sex av tio uppger dock att de i någon utsträckning hindras från att utföra aktiviteter i närheten av där de bor. För många av dem det berör har anpassning av bostaden fungerat bra, men flera upplever problem med att inte få alla de anpassningar de ansöker om eller att ansökan om anpassning är svår.

En tredjedel upplever att de aldrig hindras från att besöka restauranger, caféer, barer eller liknande på grund av brister i tillgängligheten. Totalt sett uppger 28 procent att de ofta eller alltid hindras.

Rivkraft 15 – boende, aktiviteter i närområdet samt information från kommunen är utgivet av MFD.

Information om Rivkraft på MFD:s webbplats

Rivkraft 15 – boende, aktiviteter i närområdet samt information från kommunen på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?