Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Rivkraft 16 – ekonomi och merkostnader på grund av funktionsnedsättning

Rivkraft 16 – ekonomi och merkostnader på grund av funktionsnedsättning

Rivkraft 16 – ekonomi och merkostnader på grund av funktionsnedsättning är en sammanställning av resultaten från panelundersökningen Rivkraft. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Rivkraft 16 – ekonomi och merkostnader på grund av funktionsnedsättning är en sammanställning av resultaten från panelundersökningen Rivkraft om ekonomi och merkostnader på grund av funktionsnedsättning.

Under perioden 29 november 2016 till 9 januari 2017 fick paneldeltagarna i Rivkraft svara på frågor om sin ekonomi och eventuella merkostnader kopplade till funktionsnedsättningen. Totalt svarade 2 172 paneldeltagare på enkäten, det vill säga 85 procent av de som är med i panelen.

Resultatet visar att flertalet paneldeltagare tycker att det är svårt att få ekonomin att gå ihop vilket också leder till oro, begränsningar och snäva ekonomiska ramar. Majoriteten har merkostnader som är kopplade till funktionsnedsättningen. Personer som uppger att de har merkostnader måste i högre utsträckning avstå från andra saker som kostar pengar.

Rivkraft 16 – ekonomi och merkostnader på grund av funktionsnedsättning är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

Rivkraft 16 – ekonomi och merkostnader på grund av funktionsnedsättning på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?