Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Rivkraft 18 – hälsa, kost och fysisk aktivitet

Rivkraft 18 – hälsa, kost och fysisk aktivitet

Rivkraft 18 – hälsa, kost och fysisk aktivitet visar att en tredjedel av de personer med funktionsnedsättning som svarat på en enkät om hälsa, kost och fysisk aktivitet, upplever att deras hälsa är dålig. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Rivkraft 18 – hälsa, kost och fysisk aktivitet redovisar resultatet av en enkät som har besvarats av en webbpanel. Rivkrafts enkäter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och webbpanelen består av över 2 500 personer. Enkät nummer 18 gick att besvara under perioden 24 mars till 18 april 2017. Totalt svarade 2 108 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens om 82 procent. Med Rivkraft fångar Myndigheten för delaktighet, MFD, upp upplevelser av hinder till delaktighet i samhällslivet bland personer med funktionsnedsättning.

En tredjedel av de som besvarade Rivkrafts enkät nummer 18, om hälsa, kost och fysisk aktivitet, upplever att deras hälsa är dålig.  Det är vanligare att kvinnor upplever sin hälsa som sämre. Fyra av tio kvinnor jämfört med en fjärdedel bland männen upplever sig ha dålig hälsa.

Fyra procent svarade att de behövt söka vård men inte gjort det, främst på grund av negativa erfarenheter från tidigare vårdbesök eller att man inte haft ork att söka vård. En av tio som sökt vård upplevde att vård¬personalen inte hade förstått vad de sökte vård för. Att vården enbart sett den diagnos eller funktionsnedsättning man hade och inte det man sökt vård för. Närmare hälften har känt sig diskriminerade i kontakten med vården.

Tre av tio motionerar aldrig eller mer sällan än en gång i veckan. Orsaken är i oftast att man saknar ork och ekonomiska resurser. Tre fjärdedelar av samtliga som besvarade enkäten skulle vilja motionera mer än vad de gör idag. Hälften av dem som skulle vilja motionera mer uppger att de inte har ork till mer träning och en tredjedel uppger att de inte har råd att träna mer än vad de gör.

Rivkraft 18 – hälsa, kost och fysisk aktivitet är utgivet av MFD.

Rivkraft 18 – hälsa, kost och fysisk aktivitet på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?