Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Rivkraft 19 – Tillgänglighet i kollektivtrafik och färdtjänst

Rivkraft 19 – Tillgänglighet i kollektivtrafik och färdtjänst

Rivkraft 19 – Tillgänglighet i kollektivtrafik och färdtjänst visar att det finns brister inom kollektivtrafiken som innebär att den inte är tillgänglig och användbar för alla resenärer med funktionsnedsättning. Undersökningen visar också att det finns brister inom färdtjänsten. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Rivkraft 19 – Tillgänglighet i kollektivtrafik och färdtjänst redovisar resultatet av en enkät som har besvarats av en webbpanel i juni 2017. Rivkrafts enkäter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och webbpanelen består av över 2 500 personer. Med Rivkraft får Myndigheten för delaktighet, MFD, en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten identifierar även hinder till delaktighet i samhällslivet bland personer med funktionsnedsättning.

Resultatet av Rivkraft 19 visar på att det finns brister inom kollektivtrafiken som innebär att den inte är tillgänglig och användbar för alla resenärer med funktionsnedsättning. Av de 2048 personer som besvarade enkäten upplever nästan två tredjedelar hinder när de vill resa med kollektivtrafik i sin närmiljö.

Undersökningen visar också att det finns brister inom färdtjänsten. 43 procent av de personer i panelen som har färdtjänst skulle vilja resa oftare än vad de gör idag. En av tio som har färdtjänst avstår att resa på grund av att den inte fungerar. Det finns också personer som inte ansöker om färdtjänst i tron att den inte ska fungera.

Rivkraft 19 – Tillgänglighet i kollektivtrafik och färdtjänst är utgivet av MFD.

Rivkraft 19 – Tillgänglighet i kollektivtrafik och färdtjänst på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?