Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Rivkraft 20 – Arbete och sysselsättning

Rivkraft 20 – Arbete och sysselsättning

Rivkraft 20 – Arbete och sysselsättning visar att fyra av tio personer med funktionsnedsättning har upplevt hinder, som negativa attityder eller otillgängliga lokaler, när de har sökt arbete. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Undersökningspanelen Rivkraft svarade i oktober 2017 på en enkätundersökning om arbete och sysselsättning. Totalt svarade 1 987 personer.

Rivkraft 20 – Arbete och sysselsättning visar att fyra av tio paneldeltagare i Rivkraft har upplevt hinder när de har sökt arbete. Det handlar i första hand om negativa attityder från arbetsgivare och handläggare på Arbetsförmedlingen. Otillgängliga lokaler och ansökningsformulär lyfts också som hinder för delaktighet på arbetsmarknaden.

Andra resultat som rapporten visar är följande:

  • Drygt en tredjedel av paneldeltagarna upplever att de någon gång har blivit diskriminerade på grund av sin funktionsnedsättning när de har sökt arbete.
  • Av de paneldeltagare som arbetar upplever 28 procent att de ofta känner hinder i arbetet. Det främsta hindret är att kunna anpassa arbetet efter sina behov, exempelvis anpassa arbetstid, tempo och uppgifter. Andra hinder är att lokalerna inte är tillgängliga.
  • För en fjärdedel av dem som upplever någon form av hinder i sitt arbete har arbetsgivaren inte gjort något för att åtgärda de hinder som finns.
  • Av de paneldeltagare som uppger att de är i behov av särskilt stöd på arbetsplatsen har 13 procent svarat att de inte har tillgång till det stöd som de är i behov av.

Rivkraft är en undersökningspanel som består av över 2 500 personer med funktionsnedsättning, som regelbundet svarar på frågor inom olika samhällsområden. Rivkraft ger Myndigheten för delaktighet, MFD, en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning och hjälper myndigheten att identifiera hinder till delaktighet i samhällslivet.

Rivkraft 20 – Arbete och sysselsättning är utgiven av MFD.

Rivkraft 20 – Arbete och sysselsättning på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman