Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Rivkraft 23 – Paneldeltagarna beskriver sin färdtjänst

Rivkraft 23 – Paneldeltagarna beskriver sin färdtjänst

Rivkraft 23 – Paneldeltagarna beskriver sin färdtjänst är en sammanställning av svaren från Rivkrafts enkät. Två tredjedelar av de som besvarat enkäten i Rivkraft anger att de upplever att färdtjänsten fungerar relativt bra. Rivkraft 23 är utgiven av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Två tredjedelar av de som besvarat enkäten i Rivkraft anger att de upplever att färdtjänsten fungerar relativt bra. Det framkommer dock att det kan variera stort mellan resorna. När färdtjänsten fungerar bra relateras det till att färdtjänsten kommer i tid och att föraren har ett gott bemötande. De resenärer som inte upplever att resandet fungerar bra poängterar att färdtjänsten inte kommer i tid och att det leder till förseningar som påverkar deras vardag negativt.

God kvalitet i färdtjänsten

En god kvalitet i färdtjänsten beskrivs av flertalet vara en pålitlig färdtjänst som kommer i tid och hittar till resans mål, att bokningssystemet är väl fungerade och flexibelt och att samåkningen är så väl planerad att inte resan blir orimligt lång. Andra kvalitetsaspekter som framkommer är säker körning, ett generellt säkerhetstänk kring resenärerna, ett gott bemötande från färdtjänstförarna som har förståelse för olika funktionsnedsättningar. Information om eventuella förseningar på tillgängliga sätt är även något som är viktigt för god kvalitet.

Hinder vid bokning

Sju av tio upplever hinder när de ska boka sin färdtjänstresa. Det handlar om långa kötider för att komma fram till beställningscentralen, att det blir språkliga missförstånd och att den geografiska kunskapen uppges vara låg. Det efterfrågas också flexiblare möjligheter för att boka resan. Tre av tio bokar sin färdtjänst digitalt. Flertalet av dem som inte bokar digitalt uppger att de inte känner till att det finns digitala tjänster inom färdtjänsten, att tjänsten inte finns i deras kommun/region eller att de inte vet hur man gör.

Undersökningen Rivkraft

Undersökningspanelen Rivkraft svarade under perioden 16 augusti till 6 september 2018 på frågor om färdtjänsten. Totalt svarade 2 254 personer vilket motsvarar en svarsfrekvens om 73 procent.

Rivkrafts enkäter vänder sig till personer med funktionsnedsättning och webbpanelen består av över 2 500 personer. Med Rivkraft får Myndigheten för delaktighet, MFD, en unik kunskap om hur levnadsvillkoren ser ut för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten identifierar även hinder till delaktighet i samhällslivet bland personer med funktionsnedsättning.

Rivkraft 23 – Paneldeltagarna beskriver sin färdtjänst på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?