Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Vårdbarometern 2014 – befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

Vårdbarometern 2014 – befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

Vårdbarometern 2014 sammanfattar resultaten från 2014 års undersökning av befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården. Kunskapsstödet är utgivet av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

​Vårdbarometern 2014 sammanfattar resultaten från 2014 års undersökning av befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården.

Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att
fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården är viktiga perspektiv att ha med i arbetet med att planera, leda, styra och förbättra landstingens och regionernas verksamhet.

Att följa upp befolkningens förtroende, upplevelse av tillgång till sjukvård och
inställningar i olika frågor är en viktig del för att kunna föra en demokratisk dialog
och identifiera förbättringsområden. Hur invånarnas uppfattning utvecklar
sig över tid är även intressant i relation till förändringar som görs, både lokalt
och nationellt, i form av olika beslut, reformer och insatser som syftar till att förbättra
för befolkningen.

Vårdbarometern 2014 – befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården är utgivet av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Vårdbarometern 2014 SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?