Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Vårdbarometern 2015 – befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

Vårdbarometern 2015 – befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

Vårdbarometern 2015 sammanfattar 2015 års resultat från befolkningsundersökningen Vårdbarometern. Rapporten är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vårdbarometern 2015 – befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården

​Vårdbarometern är en årlig nationell befolkningsundersökning med syftet att fånga invånarperspektivet i frågor kopplade till hälso- och sjukvården. Rapporten är en sammanfattning av resultaten från 2015 års undersökning.

Vårdbarometern 2015 – befolkningens attityder till, kunskaper om och förväntningar på hälso- och sjukvården är utgiven av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vårdbarometern 2015 på SKL:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?