Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Statistik och uppföljningar Vården ur befolkningens perspektiv 2016

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

Vården ur befolkningens perspektiv 2016 innehåller de svenska och internationella resultaten från en årlig studie som 2016 fokuserade på befolkningens erfarenheter av vården. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Vården ur befolkningens perspektiv 2016

​International Health Policy Survey, IHP, är en studie som årligen genomförs av den amerikanska stiftelsen Commonwealth Fund. Resultaten ger goda möjligheter att beskriva patientcentreringen i svensk sjukvård genom att jämföra med andra länder. Vården ur befolkningens perspektiv 2016 innehåller de svenska och internationella resultaten från 2016 års undersökning som fokuserade på befolkningens erfarenheter av vården.

I den internationella IHP-studien har patienter i elva länder intervjuats om sina erfarenheter av vården. Totalt har drygt 7 100 svenskar 18 år eller äldre deltagit i undersökningen.

Studien visar bland annat att patienter i Sverige upplever en sämre tillgänglighet jämfört med andra länder. Av de svarande i Sverige anger 70 procent att de fick tid hos läkare eller sjuksköterska inom sju dagar, jämfört med 80 procent eller mer i de flesta andra länder.

Studien visar också att det finns stora utmaningar med information och patientens delaktighet i vården.  Knappt 60 procent av de tillfrågade anger att vårdpersonal ofta eller alltid känner till viktig information om deras medicinska historia, jämfört med cirka 80 procent i de flesta andra länder. Fler patienter får däremot hjälp med att samordna sin vård.

En tredjedel av de svenska deltagarna anser att sjukvårdssystemet på det hela taget fungerar bra – vilket är en minskning med 13 procentenheter sedan 2010. I IHP-studien 2015 svarade endast 19 procent av deltagande primärvårdsläkare att systemet fungerade bra, jämfört med 39 procent 2012.

IHP-studier från 2010 och 2013 visar på liknande resultat och Vårdanalys ser få förbättringar över tid.

Vården ur befolkningens perspektiv 2016 är utgivet av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Vården ur befolkningens perspektiv 2016 på Vårdanalys webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?