Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll

Diagnos och behandling av epilepsi

Diagnos och behandling av epilepsi sammanställer forskning kring diagnostiska utredningar samt effekter av behandlingar vid epilepsi med bland annat kirurgi, ketogen kost, läkemedel och vagusnervstimulering. Kunskapsstödet är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

​Diagnos och behandling av epilepsi är en systematisk och bred utvärdering av ett urval diagnostiska metoder och behandlingsalternativ inom epilepsisjukvården. Rapporten sammanställer forskning kring diagnostiska utredningar samt effekter av behandlingar med bland annat kirurgi, ketogen kost, läkemedel och vagusnervstimulering.

Rapporten visar bland annat följande:

  • Mycket av det som görs i praktiken i epilepsivården avseende diagnostiska utredningar och behandling av epilepsi har vetenskapligt stöd.
  • Epilepsikirurgi är en effektiv men lågt utnyttjad behandling med starkt vetenskapligt underlag för noggrant selekterade personer med läkemedelsresistent epilepsi. Den skattade kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är låg till måttlig vid resektiv kirurgi.
  • Ketogen kost är en effektiv behandling med måttligt starkt vetenskapligt underlag för noggrant selekterade barn med läkemedelsresistent epilepsi. Den skattade kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår är hög, men osäkerheten i skattningen är hög.
  • Det är angeläget med mer forskning, avseende till exempel epilepsibehandling i vissa åldersgrupper samt behandling vid samsjuklighet såsom depression, psykos och ADHD.

Diagnos och behandling av epilepsi är utgivet av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.

Diagnos och behandling av epilepsi på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?