Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD: kartläggning av aktuellt kunskapsläge som grund för utformning av anpassad insats

Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD: kartläggning av aktuellt kunskapsläge som grund för utformning av anpassad insats

Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD kartlägger kunskapsläget kring föräldraskapsinsatser för föräldrar med adhd. Rapporten är utgiven av Nka.

Omslag till Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD

​Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD är en kartläggning av aktuellt kunskapsläge som grund för utformning av anpassad insats. Rapporten har sammanställts som en del i ett projekt som i sin helhet syftar till att kartlägga aktuellt kunskapsläge om föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD så som det beskrivs i vetenskaplig forskning, av målgruppen och av professionella.

Kartläggningen är även en utgångspunkt i arbetet med att ta fram ett förslag på hur en målgruppsanpassad föräldraskapsinsats skulle kunna utformas, utvecklas och utvärderas.

Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD är utgiven av Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka.

Föräldraskapsinsatser för föräldrar med ADHD på Nka:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman