Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Systematiska översikter och kartläggningar Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter

Föräldrastödsprogram som baseras på social inlärningsteori kan minska barns utagerande beteenden, enligt en systematisk översikt som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, har granskat. Av de programkomponenter som framstår som särskilt verksamma är positiv förstärkning den viktigaste.

​SBU har sammanfattat och kommenterat en systematisk översikt över verksamma komponenter i föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn i åldrarna två till nio år.

Ett 50-tal olika föräldrastödsprogram som har ingått i SBU:s. Genomgången visar att vissa komponenter i föräldrastödsprogrammen hade samband med minskat utagerande:

  • positiv förstärkning, beröm
  • naturlig eller logisk konsekvens, till exempel att föräldern tar bort en leksak som barnet slår med.

När barn är utagerande framstår dessutom en rad andra komponenter som verksamma:

  • byggande av relationer
  • gemensam lek
  • aktivt lyssnande
  • färdigheter för föräldrarna själva
  • time-out, det vill säga att föräldrar och barn skiljs åt för att kyla ner en konflikt.

Program som vänder sig till en universell målgrupp, det vill säga där barnen inte är utagerande från början, verkar inte ha samma effekt.

Exempel på utagerande beteende är trots som inte är övergående, aggressivitet, att slåss, ljuga eller stjäla. För yngre barn leder utagerande beteende till konflikter, på längre sikt finns ökad risk för olika typer av negativa konsekvenser.

Föräldrastödsprogram vid utagerande beteende hos barn: effekter och verksamma komponenter på SBU:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman