Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsstöd till barnhälsovården

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsstöd till barnhälsovården

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning är ett kunskapsunderlag och metodstöd som framför allt vänder sig till barnhälsovården. Det syftar till att ge inspiration till personalen om hur de kan ge stöd till föräldrar till barn med funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsstöd till barnhälsovården

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsstöd till barnhälsovården ingår i ett utbildningspaket som riktar sig till landets regionala BHV-enheter som står för kompetensutveckling till barnhälsovårdens personal.

Kunskapsstödet bygger på forskning, olika professioners och föräldrars erfarenheter och syftar till att inspirera och ge stöd till barnhälsovården om hur de kan stödja föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Utbildningspaketet innehåller förutom kunskapsstödet, två filmer och en studiehandledning som beskriver hur BHV-enheterna kan lägga upp utbildningsinsatser för personal inom barnhälsovården. Det finns även en broschyr till föräldrar som fått besked om att deras barn har en funktionsnedsättning.

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsstöd till barnhälsovården är utgivet av Socialstyrelsen.

Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning – Kunskapsstöd till barnhälsovården på Socialstyrelsens webbplats

Studiehandledning för utbildningspaketet “Att möta föräldrar till barn med funktionsnedsättning” på Socialstyrelsens webbplats

Filmer om möten med föräldrarna på Kunskapsguiden

Hjälpte informationen på den här sidan dig?