Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning

Det är mitt hem är en vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Kunskapsstödet är utgivet av Socialstyrelsen.

Omslag Det här är mitt hem

Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning behandlar psykosociala boendestödsinsatser från övergripande mål och planeringsarbete till de dagliga psykosociala boendestödsinsatserna i en kommunal eller enskild verksamhet.

Vägledningen ger läsaren en historisk tillbakablick och en presentation av viktiga aspekter som gäller de personer som är mottagare av boende- och boendestödsinsatser. Här beskrivs utvecklingen av boende- och boendestödsverksamheterna sedan psykiatrireformen.

Vägledningen ger också en definition av vad ett hem är, hemmets betydelse för personen och den etiska plattformen som dessa verksamheter ska bygga på. Målgruppen behandlas med fokus på heterogenitet och de skillnader som beror på ålder och diagnos. Dessutom presenteras målgruppens behov av stöd och service, och önskemål om var och hur man vill bo.

Det är mitt hem – vägledning om boende och boendestöd för personer med psykisk funktionsnedsättning är utgiven av Socialstyrelsen.

Det här är mitt hem på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?