Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg – vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg – vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg är tänkt att vara ett kunskapsstöd när man vill genomföra brukarundersökningar inom psykiatrisk vård och omsorg. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg – vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg

​Att göra undersökningar med stöd av brukarenkäter är ett av många sätt att studera kvaliteten i vården och omsorgen. Vård- och omsorgstagarens upplevelser av, attityder till och tillfredsställelse med vården är viktiga för behandlingens resultat och för behandlingsprocessens kvalitet.

Att ha ett brukarperspektiv i bedömningen av vårdens och socialtjänstens kvalitet i olika avseenden är en viktig och nödvändig del vid utvärderingar av psykiatrisk vård och omsorg.

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg är tänkt att vara ett kunskapsstöd för verksamheter som vill genomföra brukarundersökningar inom psykiatrisk vård och omsorg.  Vägledningen riktar sig till dig inom socialtjänst och psykiatri som vill följa upp brukarens upplevelser av, attityder till och tillfredsställelse av vård och omsorg.

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg – vägledning till att genomföra brukarundersökning inom psykiatrisk vård och omsorg är utgiven av Socialstyrelsen.

Min syn på psykiatrisk vård, stöd och omsorg, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?