Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar

Socialstyrelsens vägledning ger stöd för socialtjänstens arbete med att förebygga avhysningar från bostäder. Stödet tar upp socialtjänstens möjligheter och ansvar, processen för avhysningar och regelverken som styr. Stödet innehåller även en vägledning för handläggningen av ärenden vid hot om avhysning i enskilda ärenden.

Syftet med denna vägledning är att ge socialtjänsten ett aktuellt och behovsanpassat stöd i arbetet med att förebygga avhysningar från bostäder. Målet är att den ska ge kännedom om processen för avhysning och om socialtjänstens möjligheter att agera för att undvika att en avhysning behöver genomföras.

Vägledningen innehåller även ett stöd för kommunernas planering och organisering av arbetet med att förebygga avhysningar där strukturerad samverkan med lokala hyresvärdar är en viktig faktor.

Mottagare är primärt ansvariga beslutsfattare och personal inom socialtjänsten men vägledningen kan även ge stöd för samverkande aktörer i avhysningsärenden, i första hand Kronofogden, hyresvärdar och bostadsrättsföreningar, men även frivilligorganisationer, personliga ombud och andra som ger stöd till enskilda personer och familjer.

Vägledningen har avgränsats till socialtjänstens arbete med att förebygga och ge stöd i samband med avhysningar från bostäder, och ger inte en allmän beskrivning av hur kommunerna kan förebygga hemlöshet i stort. Vägledningen är utgiven av Socialstyrelsen.

Stöd för socialtjänsten i arbetet med att förebygga avhysningar på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman