Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Rekommendationer och vägledningar Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare

Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare

Vägledningen utgör ett stöd för arbetet med olika kategorier EU/EES-medborgare som vistas i Sverige. Den vänder sig primärt till socialtjänsten men kan även utgöra ett stöd för andra aktörer som i sitt arbete möter dessa. Denna vägledning ersätter ”Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området” som publicerades 2014.

​Den fria rörligheten inom EU/EES-området har inneburit att socialtjänsten, i handläggning av ärenden och utformning av insatser, måste bedöma på vilken laglig grund den enskildes vistelse i Sverige vilar. För att ha rätt till socialt bistånd som inte är akut krävs som regel att EU/EES-medborgare kan visa att de antingen har uppehållstillstånd eller uppehållsrätt i landet.

Sedan några år tillbaka har allt fler EU/EES-medborgare som saknar arbete och försörjning för sig och sina familjer sökt sig till Sverige. I Sverige lever de ofta i hemlöshet under utsatta förhållanden och har i regel inte rätt till socialt bistånd som inte är akut. Det förekommer även att barn tas med till Sverige och vistas här under olämpliga förhållanden med eller utan sina föräldrar. För socialtjänsten innebär detta ett relativt nytt problemområde och en ny utsatt målgrupp att arbeta med.

Socialstyrelsen har fått regeringens uppdrag att utarbeta denna vägledning som stöd för socialtjänsten i arbetet med olika kategorier EU/EES-medborgare som vistas i Sverige.

Socialstyrelsens målsättning har varit att denna vägledning ska ge socialtjänsten tillgång till ett aktuellt och behovsanpassat stöd för arbetet med EU/EES-medborgare och deras barn. Förhoppningen är att stödet ska bidra till ett rättssäkert och likvärdigt förhållningssätt och stöd i hela landet.

Vägledning för socialtjänsten i arbetet med EU/EES-medborgare på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman