Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Användningen av centralstimulantia vid adhd – utvecklingen regionalt och i riket

Användningen av centralstimulantia vid adhd – utvecklingen regionalt och i riket

Användningen av centralstimulantia vid adhd – utvecklingen regionalt och i riket visar att medicineringen har ökat stadigt i alla åldersgrupper utom bland de allra minsta barnen. Rapporten är utgiven av Socialstyrelsen.

Omslagsbild till Användningen av centralstimulantia vid adhd

​Socialstyrelsen har följt användandet av metylfenidat, det dominerande adhd-läkemedlet, mellan åren 2006 och 2014. Resultatet presenteras i rapporten Användningen av centralstimulantia vid adhd – utvecklingen regionalt och i riket, utgiven av Socialstyrelsen.

Användningen av det centralstimulerande adhd-läkemedlet metylfenidat fortsätter att öka i Sverige, även om en viss allmän försvagning av ökningen har skett under den senaste perioden. De regionala skillnaderna, i synnerhet på kommunal nivå, kan dock vara betydande. Vissa regioner har en hög tillströmning av nya användare och kan på sikt få en mycket hög andel personer som använder läkemedel, utifrån beräkningar som Socialstyrelsen har gjort i studien. I andra regioner är dock användningen snarast låg i jämförelse med den genomsnittliga användningen i riket.

Pojkar och flickor 10–17 år är de grupper som har högst andel befintliga användare i befolkningen, 4,6 respektive 1,9 procent. Pojkarnas användning gränsar nu till den uppskattade förekomsten av adhd och Socialstyrelsen förutser därför att förskrivningen till gruppen så småningom torde stabiliseras.

Socialstyrelsen avser att följa utvecklingen ytterligare och återkomma till de stora regionala skillnaderna i landet. För närvarande är bakgrunden till skillnaderna oklara men myndigheten bedömer det som viktigt att öka kunskapen om dem.

Användningen av centralstimulantia vid adhd – utvecklingen regionalt och i riket är utgiven av Socialstyrelsen.

Användningen av centralstimulantia vid adhd – utvecklingen regionalt och i riket på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman