Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Delaktighetsforskning och funktionshinder

Delaktighetsforskning och funktionshinder

Delaktighetsforskning och funktionshinder beskriver resultatet av en kartläggning av kunskapsläge och forskningsbehov inom området delaktighet och funktionshinder. Kunskapsstödet är utgivet av Myndigheten för delaktighet, MFD.

​Delaktighetsforskning och funktionshinder beskriver resultatet av en kartläggning av kunskapsläge och forskningsbehov inom området delaktighet och funktionshinder.

Kartläggningen har genomförts av Per-Olof Hedvall, docent vid Certec, Lunds Tekniska Högskola, på uppdrag av Myndigheten för delaktighet, MFD. Uppdraget var att kartlägga kunskapsläge och forskningsbehov inom området delaktighet och funktionshinder med särskilt fokus på teknik- och designperspektiv.

Arbetet ingår som en del i myndighetens arbete med att följa och initiera forskning samt att ta fram och sprida kunskap inom funktionshindersområdet.

Delaktighetsforskning och funktionshinder är utgivet av MFD.

Delaktighetsforskning och funktionshinder på MFD:s webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman