Hoppa över menyflikskommandon
Hoppa till huvudinnehåll
Start Funktionshinder Kunskapsstöd Lägesrapporter Felanvändning av metylfenidat

Felanvändning av metylfenidat

Metylfenidat är ett centralstimulerande läkemedel som används för att behandla adhd. Användningen av läkemedlet har ökat både i Sverige och internationellt. Polisens beslag av metylfenidat har också ökat de senaste åren. I denna rapport från Socialstyrelsen har polisens beslag och läkemedlets förskrivningsmönster studerats. Förekomst av metylfenidat beskrivs även i samband med förgiftningsfall.

Felanvändning av metylfenidat

​I en rapport från Socialstyrelsen har polisens beslag av metylfenidat och läkemedlets förskrivningsmönster studerats. Substansen har likheter med amfetamin och kan missbrukas. Då handlar det om högre doser än de terapeutiska doser som används vid behandling av adhd. Det finns tydliga indikationer på att metylfenidat förekommer på den illegala drogmarknaden. Polisens beslag av metylfenidat har ökat och de senaste åren varit kring 7 000 tabletter årligen. En mindre andel av beslagen har kunnat spåras.

Socialstyrelsen konstaterar att en tredjedel av de vuxna som förskrivits metylfenidat även har andra narkotikaklassade läkemedel förskrivna. En sådan sidoförskrivning ökar risken för överdos. Det är därför viktigt att hälso- och sjukvården har fastställda rutiner för att följa den insatta läkemedelsbehandlingen.

Socialstyrelsen betonar att detta läkemedel när det används på rätt sätt av rätt person har stor betydelse för personens livskvalitet.

Felanvändning av metylfenidat, på Socialstyrelsens webbplats

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
 

 Teman